Beslissing afbouw salderingsregeling wordt taak nieuwe regering

De Tweede kamer heeft besloten dat de behandeling van het wetsvoorstel, waarmee de salderingsregeling per 1 januari 2023 met 9% per jaar wordt afgebouwd, tijdelijk wordt stopgezet totdat er een nieuw kabinet gekozen is. We zullen moeten afwachten wat het nieuwe kabinet hierover gaat beslissen. De salderingsregeling houdt in dat je, zo lang deze regeling duurt – per jaar – net zo veel terugkrijgt voor de terug geleverde stroom als je betaalt aan de energiemaatschappij. Geef je per jaar meer stroom terug dan je hebt verbruikt, dan ontvang je een lager bedrag. Dit bedrag is per leverancier verschillend. Hieronder zie je het schema dat Milieu Centraal maakte.

N.B. De getoonde terugverdientijd van 7 jaar gaat met de huidige prijzen voor energie al snel naar zo’n 4 jaar. Ook na invoering van de afbouw van de saldering blijft het investeren in zonnepanelen aantrekkelijk. 

Recommended Posts