Skip to content

Over ons

Leden van de werkgroep v.l.n.r. (achteraan) Olando Wolbrink, Ronald Zuydervliet, Rob Duin, Jes Jespers, v.l.n.r. (vooraan) Bart van der Eijk, Ger Bouwman. Marc Wehman, Jeroen Moerenhout en Judith Ravelli ontbreken op de foto.

De werkgroep Riverparc Energie

Bart van der Eijk
Jeroen Moerenhout
Jes Jespers
Judith Ravelli
Marc Wehman
Olando Wolbrink
Ronald Zuydervliet
Ger Bouwman (voorzitter/secretaris/webmaster).

Bart van der Eijk en Ger Bouwman zijn eveneens energiecoach voor de gemeente Zevenaar.

Anderen werken incidenteel mee aan specifieke projecten.

De missie van de in 2018 opgerichte werkgroep is het terugdringen van het energieverbruik in de wijk en het stimuleren van het gebruik van duurzame energie.

De werkgroep wil dit bereiken door het delen van kennis over energiebesparende- en financieel aantrekkelijke maatregelen en door onderzoek te doen naar de effecten op het energieverbruik in onze woningen. Daarnaast wordt onderzoek gedaan naar mogelijke collectieve projecten.

De gemeente Zevenaar geeft in het coalitieakkoord van 2018 aan de klimaatdoelstellingen van het akkoord van Parijs en het Gelders Energieakkoord versneld te willen realiseren (al in 2040 i.p.v. in 2050). In het plan van de gemeente komt de wijk Riverparc in 2028 aan de beurt voor overleg. Met onze activiteiten willen wij enerzijds de gemeente helpen die doelstelling te realiseren en anderzijds ons nu al te verdiepen in de vele duurzame innovaties die op ons afkomen. We willen zelf onderzoeken welke oplossingen voor onze wijk de beste keuzen zouden kunnen zijn. Zowel vanuit maatschappelijk, als vanuit financieel opzicht.

Zodra er zicht is op de realisering van een collectief energieproject is het oprichten van een  energiecoöperatie een van de opties.

Historie van de wijk

Lang voordat wij actief werden met onze werkgroep bruiste het in de wijk van energie voor het legaliseren van het in de jaren negentig gerealiseerde recreatiepark. De Ad hoc commissie vrij wonen hielp het bestuur van de SWR (Stichting Woonbelangen Riverparc) daarbij. Een historisch moment op 30 juni in 2012, was het doorknippen van een lint door voorzitter Onno van Dokkum van de stichting en wethouder Anja van Norel, als symboliek voor de transitie van recreatiepark tot gewone woonwijk in de gemeente Zevenaar. Welke strijd is er gevoerd? Lees via de afbeelding van de Riverflash nummer 3 het verhaal over de legalisatie.