Skip to content

Mijn weg naar verduurzamig

Ronald Zuydervliet gaat voor gasloos

Met de huidige energieprijzen worden de investeringen in zonnepanelen en warmtepompen erg actueel en prijstechnisch interessant. Bij zonnepanelen was de drempel om te investeren al veel lager. Maar waar moet je nu opletten bij je keuze? Wat zijn de technische mogelijkheden en wat is daarvan voor mij belangrijk? Hoe kies ik de installateur die bij mij past? Hoe is mijn huidige energiebehoefte en wat kan deze in de toekomst zijn? Hoelang blijf ik hier wonen? Welke financieringsvormen zijn voor mij interessant? Kortom veel vragen.

Februari 2022

Kijkend naar mijn situatie dan heb ik de wens om zoveel mogelijk elektra zelf op te wekken voor mijn huidige verbruik, mijn wens om uiteindelijk van het gas af te kunnen en wat zijn mijn energiebehoefte en kosten over 5 jaar, wanneer ik met pensioen mag.

In 2013 mocht ik van de overheid een volledig gesubsidieerde hybride auto aanschaffen, dat voor zakelijke gebruikers een mooi begin was. De stroomprijzen waren laag, maar de capaciteit van de zonnepanelen waren dat ook. Misschien wel voldoende om een hybrideauto te voorzien, maar niet voor een huis vol met apparaten en de toekomstige volledig elektrische auto. Duurzame oplossingen zoals dure warmtepompen waren mede gezien de lage gasprijs al helemaal niet in beeld.

Begin 2020 komt net voor de pandemie een EV (elektrisch aangedreven auto)  op de oprit te staan, versneld aangeschaft om nog te profiteren van de 4% bijtelling. De keuze in EV’s met een hoog bereik in kilometers zijn nog beperkt. Voor mijn werk zijn afstand en laadmogelijkheden maatgevend. Tesla kan dat als enige leverancier bieden. Maar hoe wordt in de elektrische behoefte van deze EV voorzien?

Het maximale beschikbare vermogen van de zonnepanelen wordt in 2021 betaalbaar en levert voldoende om aan mijn behoefte te voorzien. Het aantal zonnepanelen die op het dak passen is namelijk de bepalende factor. Hoe langer je wacht hoe hoger het Wattpiek vermogen (Wp) per paneel zal zijn. Echter andere factoren zoals beschikbaarheid, grondstofprijzen, energieprijzen en de vraag uit de markt bepalen mede wanneer je het beste kunt instappen.

Mijn technische voorkeur en keuze leverancier heb ik voorgelegd aan buren in de straat. Na een presentatie van de leverancier hebben 3 daarvan gebruikgemaakt, waarbij hun individuele energiebehoefte in kaart is gebracht en omgezet in een passend voorstel en uitvoering.

In het vervolgartikel in januari 2024 wordt dieper ingegaan op de gekozen techniek, de opbrengsten en het verbruik van de EV. Ook de ervaringen met de warmtepomp die begin april wordt geïnstalleerd. 

Reacties hierop zijn welkom.  Stuur een mail naar: info@riverparcenergie.nl.

Ronald Zuydervliet