Skip to content

Collectieve projecten

De afbeelding boven illustreert de stroomcircuits in de regio. We lezen echter steeds vaker over verstoppingen van het energienetwerk. Zou onze wijk als geheel energie neutraal kunnen worden? Zelfs zonder aardgas? Aardgasloos wonen resulteert in een enorme toename van het verbruik van elektriciteit. Kunnen wij dat zelf opwekken op onze daken of is een extra solarveld hiervoor noodzakelijk? Zelfs als vraag en aanbod gelijk zijn zijn er nog twee andere componenten noodzakelijk: de opslag van energie en de verspreiding daarvan.

De werkgroep volgt het vele nieuws over dit soort innovatieve ontwikkelingen en zoekt daarnaast ook naar mogelijkheden voor eenvoudige collectieve acties, bijvoorbeeld op het gebied van inkoop.

Wat is een Smart Grid?

Op de eerste bewonersbijeenkomst in 2018 presenteerde de werkgroep het Plus op de meter-plan, een combinatie van enkele zeer innovatieve toepassingen met als doel een complete wijk energieneutraal te maken. Het plan gaat uit van de verdeling van gewonnen energie afkomstig van de daken van veel huizen. Spil in het plan is een zogenaamd Smart Grid computersysteem, in combinatie met hier en daar in de wijk opgestelde accu’s. Het Smart Grid systeem verdeelt de opgewekte energie (stroom) van de panelen op de daken die op dat moment volop energie opwekken automatisch over alle aangesloten woningen en de aangesloten apparaten. Dus naar woningen met daken die op dat moment (of nooit) zelf geen energie opwekken en toch verbruiken. Te veel opgewekte energie kan worden verkocht of worden opgeslagen in de wijk accu’s.

De stroom kan worden opgewekt door op veel meer daken zonnepanelen te plaatsen, juist ook op Oost-West opgestelde daken.

Het gemiddelde elektraverbruik in onze woningen is 3.000 kWh. Dit kan opgewekt worden met 9 zonnepanelen (van 370 Wp). Met onze 350 woningen verbruiken we dus ongeveer 1.000 MWh (Mega Wattuur) aan elektriciteit. Aan aardgas verbruiken we samen 465.000 m3 per jaar.

De kans is groot dat dit door het massaal gebruik van elektrische auto’s en gasloze verwarmingsapparatuur (warmtepompen en infraroodverwarming) enorm zal toenemen. Hoe groot zal die energiebehoefte kunnen worden? Een elektrische auto verbruikt gemiddeld 15 kWh per 100 kilometer. Enkel thuisladen bij 15.000 km per jaar resulteert dus in 2.250 kWh extra stroom per auto per jaar. Een warmtepomp verbruikt al ook snel zo’n 3.000 kWh aan extra stroom. 

Dit alles bij elkaar zou dus bijna een verdriedubbeling van het huidige elektraverbruik betekenen. Gemiddeld per woning ruim 8.250 kWh. Daarvoor zijn op dit moment ongeveer 26 zonnepanelen nodig. Dat is meer dan met onze daken gemiddeld kan worden opgebracht.  

Een warmtenet?

Een warmtenet is een netwerk van leidingen onder de grond naar de woningen waar warm water doorstroomt. Dat warme water zorgt voor de verwarming van woningen en bedrijven. We kennen het ook wel onder de benaming van stadsverwarming. Dit is een collectieve wijze van warmteopwekking. De verwarmingsketels zouden zo uit de woningen kunnen verdwijnen.

Uit eigen onderzoek blijkt dat de kosten voor de aanleg van een warmtenet in de wijk 3 tot 4 miljoen euro zal bedragen. Plus miljoenen voor de aanleg van de leidingen vanaf de warmtebron (bijvoorbeeld de vuilverbranding in Duiven) naar onze wijk. De gemeente Zevenaar verwacht hiervoor geen  investeringen te doen in de buitengebieden.

Centraal opgestelde hoogtemperatuur-warmtepompen

In 2018 onderzocht de werkgroep de optie van de aanvoer van warmte naar de woningen vanuit een centraal in de wijk opgestelde warmtepompen. Om alle huizen van Riverparc te verwarmen, ook tijdens hele strenge vorstperiodes zouden er drie grote hoog-temperatuur warmtepompen nodig zijn. In een behuizing van een gebouw van 20 x 20 meter. Een miljoeneninvestering plus de aanleg van een warmtenet.

Hoog-temperatuur warmtepompen met de geïsoleerde leidingen in een centraal opgestelde behuizing