Skip to content

Waarom verduurzamen?

 

Klimaatverandering is geen fabeltje

“Vertel wat er aan de hand is en vertel het dringend”, sprak Jan Terlouw onlangs nog in een toespraak. Politiek, wetenschap, bedrijven en burgers, samen moeten we het klimaatprobleem oplossen. Een mediterraan klimaat in Nederland lijkt aantrekkelijk. Dijken verhogen helpt niet, want het wereldwijde gevolg van de opwarming is steeds meer weersextremen: sterkere stormen, droogte, meer en langere hittegolven, de oceanen verzuren, de koralen verdwijnen, de ijskappen smelten, de zeespiegel stijgt, en ecosystemen worden bedreigd. De klimaatverandering is een tikkende tijdbom. Als we niets doen sterft een derde van alle plant- en diersoorten mogelijk nog binnen een eeuw uit.


Dit komt onbetwistbaar door verhoogde concentraties van broeikasgassen in de atmosfeer, voornamelijk als gevolg van menselijke activiteiten zoals de verbranding van fossiele brandstoffen, ontbossing en veeteelt. Nederland stoot veel meer broeikasgassen uit als andere Europese landen. De wereldwijde voedselproductie komt in gevaar door 70% van de vruchtbare grond te gebruiken voor veevoer in plaats van mensenvoer. Extra kooldioxide in de atmosfeer houdt meer zonnewarmte vast, waardoor het weerpatroon verandert en steeds meer oogsten mislukken. De aarde is 13.000 kilometer in doorsnede en het ons beschermende schilletje is maar 13 kilometer dik (van hier tot Zevenaar). De aarde leeft. Een bos is meer dan een verzameling bomen. In een schep grond kunnen wel miljarden micro-organismen leven. De waarschuwingen begonnen in 1972 met het rapport ‘Grenzen aan de groei’ van de Club van Rome. Sinds 1988 publiceert het door de Verenigde Naties opgerichte IPCC regelmatig verontrustende rapporten over de klimaatverandering. Sinds de ondertekening in 2015 van het Klimaatverdrag van Parijs heeft ook Nederland zich verplicht om de opwarming tegen te gaan door te beloven in 2050 onze uitstoot met 95% te hebben verlaagd. Nu loopt Nederland nog helemaal achteraan in Europa wat betreft de duurzame opwekking van energie.


De oplossing om de opwarming van de aarde te stuiten is om de uitstoot van broeikasgassen zoals CO2 sterk te beperken door bijvoorbeeld de ontbossing tegen te gaan en juist bomen bij planten. Maar vooral door stoppen van gebruik van fossiele brandstoffen, minder vlees te eten en overstappen op duurzame energie.
We hebben in de jaren ‘80 door wereldwijde samenwerking binnen twee jaar met succes een beslissing kunnen nemen om het gat in de ozonlaag te dichten door het verbieden van het gebruik van de schadelijke CFK gassen. De aarde herstelde zich door menselijk ingrijpen. Nu gaan we af op een gigantische klimaatcrisis, waarin grote delen van de aarde onleefbaar worden, de voedsel productie in gevaar komt en miljoenen mensen op de vlucht zullen slaan. Ook naar Europa.
We moeten nu het roer omgooien. En dat kunnen we. De grote multinationals blijken de grootste vervuilers. Slechts 100 bedrijven zijn verantwoordelijk voor meer dan 70% van alle uitstoot in de afgelopen 30 jaar. Hun lobby werkt keihard om het klimaatbeleid te blokkeren.
Shell wist al in de jaren ‘90 dat ze bezig waren de wereld te vernietigen. Ze voorspelden dat in 2050 de gemiddelde temperatuur op aarde zou kunnen stijgen met 4 graden . . . en gingen toch door met vervuilen en CO2 uitstoten.
Het is nog niet te laat. Daarom moet nu het roer om. Hoewel de 1 gradengrens al in 2015 is doorbroken zijn de komende 9 jaar echt cruciaal. We hebben nog keuze en er zijn kansen. De fossiele wereld kan sneller veranderen in een duurzame samenleving als vervuilers een oplopende CO2 belasting betalen.
Talloze bedrijven werken al aan nieuwe innovaties. De transitie levert al meer banen op dan de oude economie. De corona crisis bewijst dat snel ingrijpen mogelijk is. De politiek zal de bedrijven moeten dwingen en de burgers moeten verleiden om duurzaam te gaan leven.


Ben jij ook bereid mee te doen?
Het gaat om de leefbaarheid van onze kinderen en hun kinderen.

 

Op de eind 2020 door Nederland georganiseerde klimaattop bleek dat de huidige temperatuurstijging van 1 graad nu al miljarden euro’s kost en de kosten van NIET ingrijpen later vele malen hoger zullen zijn dan de huidige noodzakelijke investeringen.

Voorouderschap . . .

een mooi begrip.

 

0
Bespaard
0 +
Bewoners
0 +
Woningen