Skip to content

Vraag hier ons Energieadvies deel 1, over individuele maatregelen aan.

Brochure Energieadvies - deel 1

Eind maart 2021 publiceerden wij ons Energieadvies deel 1, over individuele maatregelen. Het ontvangen EPA-rapport van Energiegarant Advies, specifiek voor de woningen in onze wijk, hebben we vereenvoudigd en aangevuld met resultaten uit eigen onderzoek. Wij ontwikkelden daarnaast een Rekentool waarmee het effect van enkele energiebesparende maatregelen voor onze woningen doorgerekend kan worden.

Het Energieadvies en de rekentool zijn via het onderstaand formulier gratis opvraagbaar.